REAL CHANGE

Wij staan voor duurzame beweging in organisaties. Voor klimaatverandering als dat nodig is. Verandering zien we als een organisch proces; een trektocht in plaats van een uitgestippelde reis. De Bedoeling van de organisatie is ons vertrekpunt. Congruentie is hierbij een randvoorwaarde. Inhoud en gedrag moeten op één lijn zitten. We werken daarbij met het hier-en-nu. We kijken of de gekozen aanpak daadwerkelijk leidt tot het gewenste resultaat, en of het gedrag in de organisatie de ingezette beweging versterkt. Het gaat vaak om het doorbreken van ineffectieve patronen en gewoonten.

Als we veranderingstrajecten regisseren en ontwerpen met de daarbij behorende communicatie doen we dat op een zorgvuldige, sensitieve manier. Vanuit verbinding, en tegelijk dicht op de huid. We kijken naar timing, draagvlak en leiderschap. We zetten daarbij waar nodig verschillende instrumenten in; Advies, (team)coaching, en trainingen versterken elkaar en versnellen zo het proces.