CASUS GEMEENTE AMSTERDAM

In een periode van eind 2012 tot half 2013 hebben wij met het team vergunningen samen met The Human Effect gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking. In het team speelde behalve het erg moeten wennen aan een nieuwe rolverdeling na een ingrijpende reorganisatie, ook nog allerlei ingesleten, soms best ingewikkelde patronen, onderlinge fricties en vooroordelen etc.

Wat ik heel erg goed vond werken was het bewust onderscheid maken van de persoon, de professionele rol en de organisatorische context. De combinatie van een aantal individuele (coaching) gesprekken en 3 groepssessies heeft geleid tot een aanmerkelijk verbeterde sfeer en de basis gelegd voor sterk verbeterde samenwerking en daarmee resultaten in de maanden daarop.

Mirko Opdam
Teammanager Vergunningen
Stadsdeel CentrumCASUS GEMEENTE HAARLEMMERMEER

De samenleving verandert, het politieke speelveld verandert. Dat vraagt veel van de beleidsadviseurs in onze gemeente. De beweging van specialist, die nota’s schrijft voor het college naar een actieve regisseur van projecten en processen in de samenleving. Projecten bedenken, neerzetten en regie pakken om die tot een goed einde te brengen. The Human Effect heeft in co-creatie met ons het programma Impact en Invloed voor beleidsadviseurs ontwikkeld. De begeleiding van The Human Effect is persoonlijk, scherp, met respect voor ieders eigenheid. En wat ik heel sterk vond is dat het management van de beleidsadviseurs een belangrijke rol speelt in het proces. Het programma zelf was zeer impactvol zowel op werkgebied als privé. Uiteindelijk is het programma zo populair geworden dat aanmeldingen spontaan binnenkwamen.

Ik ben ongelofelijk tevreden met de bereikte resultaten, en ook met de manier waarop. The Human Effect schakelt snel, volgt de deelnemers met aandacht en blijft steeds in contact met mij als opdrachtgever. Het programma heeft 3 jaar gelopen, tot alle beleidsadviseurs hadden deelgenomen, en geen moment is de aandacht verslapt en werd er op de automatische piloot gewerkt. Grote klasse!

Menno de Haan
Clustermanager Gemeente HaarlemmermeerCASUS WITLOX & VAN DEN BOOMEN

Witlox Van den Boomen | VDB Advocaten Notarissen vormen een strategische alliantie met ruim 300 professionals op het terrein van accountancy, belastingadvies, corporate finance, advocatuur en notariaat. Er zijn vestigingen in Waalre (bij Eindhoven) en Rosmalen.

Deze alliantie heeft gedurende de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van The Human Effect. In het tijdbestek van enkele jaren werd om herijking en implementatie van enkele zwaarwegende thema’s gevraagd. The Human Effect heeft ons daarbij geholpen en met begrijpelijk advies bijgestaan bij:

De rol die THE in jaren in relatie tot de leiding van ons bedrijf heeft verworven is die van organisatie adviseur op persoonlijke waarden. Een club als de onze is gebaseerd op mensen met hun externe en interne relaties. De wereld van zakelijke (financiële, fiscale en juridische) dienstverlening verandert sterk en wij hadden behoefte aan een externe sparringpartner. Een persoon die datgene doet dat wij bij onze klanten ook doen: de rol van trusted advisor. De vele gesprekken, praktische hulp en zonodig de rol van trainer-coach heeft onze alliantie een voorsprong gegeven zowel in de tijd (het ging sneller) als in resultaat (we hebben doorgepakt). Daarmee volgde het resultaat dat we van aanvang af beoogden: een fitte ploeg die klaar is voor de volgende stap(pen).

Wat is nu de kern van onze succesvolle samenwerking geweest en waarom zouden The Human Effect aanbevelen? Dat heeft naar onze mening alles te maken met de langdurige samenwerking, het onderling vertrouwen, snappen waar het bij ons bedrijf om gaat en daarmee goed aanvoelen wat de kern van het probleem en daarmee ook de oplossing is. Doordat je elkaar zo goed aanvoelt en vertrouwt kun je ook samen bouwen en schroom je niet om ook de moeilijke punten aan te pakken en op te lossen.

S.F.M.(Simon) van den Boomen
Witlox Van den Boomen | VDB Advocaten Notarissen
Managing partner / Adviseur